Televizní reklama

Připravíme Vám TV kampaň na míru, včetně zadání pro kreativní agenturu a nákupu vhodného prostoru

 

televizni reklamaTelevizní reklama se realizuje formou krátkých několikasekundových spotů, které propagují určitý výrobek či službu, formou teleshoppingu, nebo může být i součástí filmů a seriálů (product placement). Televizní reklama zabírá v průměru necelou polovinu ze všech investování do reklamy (druhá polovina je rozdělena mezi tisk, internetovou a outdoorovou reklamu).

Reklama se vysílá v tzv. reklamním čase. Délka je stanovena předem (je definováno její maximální trvání i kumulovaná doba za den) a veřejnoprávní či komerční televize, mají konkrétní délku rozlišnou. Reklamní čas může nastat buď mezi jednotlivými programovými tituly nebo tyto mohou být přerušeny a reklamy odvysílány „uvnitř“ těchto pořadů. V České republice veřejnoprávní televize nesmí vysílaný film nebo pořad kvůli reklamě přerušit – komerční televize ano, ale opět existuje limit pro počet takovýchto přerušení nebo dobu pořadu mezi dvěma po sobě jdoucími reklamními bloky.

Protože televizní reklama je schopna jednorázově zasáhnout desetitisíce až miliony diváků, je věnováno velké úsilí tomu, aby reklamy byly bezchybné a co nejdokonalejší. Spoty tak bývají nákladné a pořízení vysílacího času pro jednotlivé výrobce zboží i služeb není levnou záležitostí. V prostředí Česka se cena 30 sekundového spotu před těmi nejsledovanějšími programy (finále některých soutěží, sportovních utkání apod.) pohybují až ve statisících korun. 

Výhody široké a komplexní pokrytí (např. v Česku má doma televizi cca 99 % domácností) z toho vyplývající nízké náklady na oslovení jednoho zákazníka rychlost sdělení (v porovnání s tiskem nebo outdoorem) možnost zapůsobit obrazem i zvukem – multimediálně.

Nevýhody většinou omezené cílení na určitou skupinu zákazníků (vůči nákupnímu profilu zákazníků i místa prodeje inzerenta) vysoké náklady na výrobu i umístění reklamy více vjemů může způsobit zahlcenost nebo nesoustředěnost diváků zařazení v reklamních blocích má vliv na pomíjivost reklamního spotu jako takového.

 

 

 

 

MÁTE ZÁJEM O VÍCE INFORMACÍ ?

Pokud Vás zajímá toto téma a rádi by jste se dozvěděli více, kontaktujte nás:

   Email   

Nebo si rezervujte schůzku:

Schůzka 

Showcases

Background Image

Header Color

:

Content Color

: