Vyplnění dotazníku Vám nezabere více než 5 minut a možná Vás inspiruje k změnám ...

Pokračujte a listujte dál tlačítkem Next až po závěrečné Odeslat. Pouze pole prvního slidu jsou povinná, proto Vás dotazník pustí dál pouze pokud budou správně vyplněna. 

Vyplňte, prosíme, kontaktní údaje
Vyhodnocení dosavadní strategie
Internetová reklama (zaškrtněte to, co potřebujete optimalizovat)
Rozhlasová reklama (zaškrtněte to, co potřebujete optimalizovat)
Reklama v tisku (zaškrtněte to, co potřebujete optimalizovat)
Venkovní reklama (zaškrtněte to, co potřebujete optimalizovat)
Televizní reklama (zaškrtněte to, co potřebujete optimalizovat)
PR - vztahy s veřejností (zaškrtněte to, co potřebujete optimalizovat)
Podpora prodeje (zaškrtněte to, co potřebujete optimalizovat)
Logo - korporátní dizajn, Brand
Marketingová podpora (zaškrtněte to, co potřebujete optimalizovat)
Zde uveďte jiné potřeby, které považujete za vhodné doplnit

Showcases

Background Image

Header Color

:

Content Color

: