Vztahy s veřejností (Public relations)

Připravíme pro Vás efektivní externí a interní PR strategiiPublic relations je záměrné, plánované a dlouhodobé úsilí vytvářet a podporovat vzájemné pochopení a soulad mezi firmou a veřejností,  jak vybudovat a následně i udržet důvěru široké veřejnosti k firmě a dobrou image firmy. Je nutné včas reagovat na změny veřejného mínění a na jejichž základě následně upravovat postoje, strategie a chování.

Nástroje Public relations:

  • interní – zaměstnanci, akcionáři, dodavatelé a odběratelé,  
  • externí – veřejnost, ziskové i neziskové organizace, stát, média atd. 

Nástroje pro interní PR:

  • vnitřní oboustranná komunikace v rámci firmeních cílů a plánů, schůzky formální (porady, projekty aj.) nebo neformální (společenské akce, sportovní akce apod.), s cílem obeznámit jednotlivce o budoucím vývoji firmy, cílech, udržení kvalitních vztahů se zaměstnanci apod.,
  • podnikové noviny, televize, e-mail,
  • schránky pro zlepšovací návrhy – zkvalitnění technického, personálního či občerstvovacího zázemí,
  • komunikace výročních zpráv, interních prezentací, dnů otevřených dveří apod. 

Externí PR:

  • goodwill, zviditelnit značku a předcházet možným konfliktům,
  • tiskoviny (podnikové bulletiny, letáky a výroční zprávy),
  • sponzorství,  
  • dárky, reklamní předměty. 

Ambush marketing – jde o parazitování na aktivitách konkurence, které jsou většinou spojeny s nějakou významnou akcí, na niž se zaměřuje pozornost veřejnosti a médií.

 

 

 

 

MÁTE ZÁJEM O VÍCE INFORMACÍ ?

Pokud Vás zajímá toto téma a rádi by jste se dozvěděli více, kontaktujte nás:

   Email   

Nebo si rezervujte schůzku:

Schůzka 

Showcases

Background Image

Header Color

:

Content Color

: