Osobní prodej

Osobní prodej: prodejce „tváří tvář“ prezentuje kupujícímu jeho produkty, nejúčinnější a nejdražší nástroj komunikačního mixu. Osobní prodej prodejce na show roomu nebo návštěvníka potenciálních zákazníků - misionářský prodej, při kterém objednávku nepřijímá ani nezískává, ale pracuje se spotřebiteli a vzdělává je. 

Je důležité prodejním týmům zajistit náležitou kvalifikaci a vzdělanost nejen o produktech ale i o značce, stanovit cíle osobního prodeje: hledání nových zákazníků a práce s nimi, informování zákazníků, poskytování informací ohledně prodeje, záruk či slev, pomoc zákazníkovi s instalací, konzultací o dalším vývoji, splátkách, spokojenosti zákazníka. 

Zvolení formy oslovení potenciálních zákazníků, jako např: prezentace a s nimi spojené ukázky produktů. 

Obchodníky je nutné rozdělit, např:

  • podle určitého území
  • podle specializace prodejce na jeden či více produktů
  • dle zákazníků ze specifického odvětví
  • rozdělení pracovního týmu na jednotlivce či malé skupinky, které se specializují na konkrétní služby


Důležité pro efektivní a účelové působení prodejního týmu je stanovit jeho velikost. Prodejní týmy „tvoří nejproduktivnější – a zároveň nejnákladnější - tedy stanovit takový počet, aby byl dostatečně velký a efektivní. Obchodníky je nutné včas a řádně zaškolit do znalostí o produktu, sortimentu, podniku, trhu, konkurenci, regionu, právních předpisech, technikách prodeje a výroby, prodejní taktice, firmy, nedělat chyby v komunikaci. Obchodník musí být dostatečně motivován mzdou, bonusy a výhodami. 

 

 

 

MÁTE ZÁJEM O VÍCE INFORMACÍ ?

Pokud Vás zajímá toto téma a rádi by jste se dozvěděli více, kontaktujte nás:

   Email   

Nebo si rezervujte schůzku:

Schůzka 

Showcases

Background Image

Header Color

:

Content Color

: