Marketingový výzkum - průzkum trhu

Zrealizujeme pro Vás průzkum trhu, provedeme audit stávající a vypracujeme návrh nové marketingové strategie

 

Marketingový výzkum je proces získávání informací o trhu (konkurence, tržní příležitosti, rizika, cílové skupiny apod.). Výstupy jsou důležitou součástí tvorby marketingové i firemní strategie. Je to zpětná vazba příležitostí na trhu, zkoumá spotřebitele a podává informace o budoucích předvídatelných motivech, požadavcích a potřebách. Předmětem výzkumu může být cílová skupina, cena, produkt, distribuční kanály, marketingová komunikace atd.

 • Spotřebitel - zjišťujeme jeho nákupní chování, co nakupuje, jaké jsou jeho požadavky a jaké má postoje (ke značce)
 • Produkt je zkoumán jak uspokojuje spotřebitelovy přání, požadavky a očekávání. Jak je produkt užíván a vnímán cílovou skupinou zákazníků
 • Cena - jak je vnímána a zda produkt spadá do cenové kategorie cílové skupiny, cenový monitoring konkurence
 • Distribuce - zde zkoumáme distribuční kanály, jak jsou schopny nabízet výrobek či službu a jejich dostupnost spotřebiteli
 • Komunikace - zjišťujeme obsah a zásah cílové skupiny, chování spotřebitelů a adekvátnost marketingové komunikace

 

Výzkum trhu je zjištění o tom, co lidé chtějí, jak uskutečňují své nákupy a rozhodování, jak vnímají cenu, jak jsou na její změnu citliví ... Výzkum trhu dává odpovědi na tyto témata:

 • nabídka, poptávka, cena,
 • rozdělení populace,
 • pohyb trhu v časovém období, tržní potenciál,
 • analýza zákazníka,
 • analýza konkurence,
 • analýza rizik a příležitostí,
 • výzkum reklamy,
 • analýza účinnosti marketingového mixu,
 • analýza produktu apod.

 

 

MÁTE ZÁJEM O VÍCE INFORMACÍ ?

Pokud Vás zajímá toto téma a rádi by jste se dozvěděli více, kontaktujte nás:

   Email   

Nebo si rezervujte schůzku:

Schůzka 

Showcases

Background Image

Header Color

:

Content Color

: