Rozhlasová reklama

Připravíme Vám rozhlasovou kampaň včetně spotu a výběru médií

 

Proč rozhlasová reklama?

Rádio je slyšet. Posluchač z rádia přijímá informace, aniž si to uvědomuje. Je všude dosažitelné. Tato skutečnost je velkou příležitostí pro zadavatele reklamy, kteří mohou klienty rychle, pohotově a v poměrně širokém zásahu informovat o svých výrobcích a službách.

Rozhlasová reklama je i pro malé firmy

V případě, že malá firma působí v určitém regionu, je vhodné, aby reklamní spoty umístila v regionálním, případně i celostátním rádiu. Posluchači v regionu zaměřují svoji pozornost na informace o dění ve svém kraji, a proto je vhodné reklamu včlenit právě do jejich oblíbeného rádia.

Jak dlouhé rozhlasové spoty zvolit?

Podle výzkumů je zapamatovatelnost minutového spotu u 63,6 % posluchačů, zatímco u čtvrtminutového to je 45,5 %. U delší reklamy stoupá schopnost posluchače si zapamatovat důležitá kvalitativní kritéria uvedená v reklamě. Delší spoty jsou vhodné zejména pro produktovou reklamu. Další výhodou delší reklamy je, že se v bloku výrazně odlišuje od ostatních, kratších. Úskalí delšího spotu spočívá v tom, že je třeba udržet pozornost posluchače dostatkem kvalitních informací. 

Druhy rozhlasových reklamních spotů

V zásadě existují dvě varianty emotivní nebo informativní. Ukazuje se, že vhodnější je emotivní styl. V případě, že je příběh, obsažený ve spotu, důvěryhodný, zůstává v paměti posluchačů, vyvolá pozornost i sympatie. 

 

 

 

 

 

MÁTE ZÁJEM O VÍCE INFORMACÍ ?

Pokud Vás zajímá toto téma a rádi by jste se dozvěděli více, kontaktujte nás:

   Email   

Nebo si rezervujte schůzku:

Schůzka 

Showcases

Background Image

Header Color

:

Content Color

: