Tvorba webu

Připravíme Vám komplexní a profesionální webovou prezentaci

 

 

Webová prezentace má svůj prodejní účel a měla by být pravidelně hodnocena z hlediska dosahování cílů.  

 

Měřitelné cíle webové prezentace jsou ty, pro které je možné stanovit metriky a je možné je sledovat a vyhodnocovat.

Neměřitelné cíle webové prezentace mohou být cíle typu „zlepšení vztahu veřejnosti k firmě".

Každý z cílů webové prezentace,by měl být jasně specifikovaný a kvantifikovaný pro určitý časový interval. Na základě cílů webové prezentace je možné stanovit metriky, které slouží k měření úspěšnosti webové prezentace. 

 

Webová prezentace by měla být pojata jako jeden z prodejních kanálů. Je možné se zaměřit na: 

  • Propagace: návštěvníci splňují cíle vyjadřující jejich množství a kvalitu. 
  • Chování zákazníků: chování zákazníka v rámci webové prezentace. Kolik stránek si zákazník prohlédne, zda navštíví webovou prezentaci opakovaně apod. 
  • Spokojenost zákazníků: Spokojenost zákazníků je nutným předpokladem k dosažení uspokojivých výsledků prodejního kanálu.
  • Výsledky prodejního kanálu: prodej zboží nebo služeb jako je například počet získaných zákazníků. 
  • Výnosnost: přínos webové prezentace pro zisk firmy.

 

 

 

 

MÁTE ZÁJEM O VÍCE INFORMACÍ ?

Pokud Vás zajímá toto téma a rádi by jste se dozvěděli více, kontaktujte nás:

   Email   

Nebo si rezervujte schůzku:

Schůzka 

Showcases

Background Image

Header Color

:

Content Color

: