Katalogová a banerová reklama

Zaregistrujeme Vás do katalogů, připravíme bannerové kampaně včetně přípravy kreativ a jejich umístění s optimalizací kampaně, poskytneme ROI analýzu.

 

Internetový katalog

je setříděný seznam odkazů na webové stránky. Kvalita katalogu závisí na počtu odkazů, kvalitě odkazů a také kvalitě třídění a počtu kategorií. Existují také specializované katalogy (např. oborové, produktové) nebo katalogy požadující zpětný odkaz z vaší stránky.

Bannerová reklama

Jedná se o zpravidla obdélníkový obrázek či animaci, interaktivní grafiku, která tvoří jednu z nejčastějších forem reklamy na Internetu.

Způsoby plateb

  • za počet impresí – zobrazení banneru ve stránce nebo stránkách. Ceny jsou uváděny v jednotkách tisíc zobrazení CPT (cost per thousand - cena za tisíc)
  • platba za uskutečněné kliknutí, k platbě dochází až po vyhodnocení za určité období.
  • provizní platba z uskutečněných objednávek (přesměrovaný návštěvník po kliknutí na banner provede objednávku, případně provede objednávku do určitého času, například měsíc)

 

 

 

 

MÁTE ZÁJEM O VÍCE INFORMACÍ ?

Pokud Vás zajímá toto téma a rádi by jste se dozvěděli více, kontaktujte nás:

   Email   

Nebo si rezervujte schůzku:

Schůzka 

Showcases

Background Image

Header Color

:

Content Color

: