Přímý marketing (Direct marketing)

Jde o formu komunikace, která je neveřejná, bezprostřední, přizpůsobivá, kde sdělení směřují ke konkrétní osobě prostřednictvím jednoho nebo více komunikačních médií. Využívá se individuálního a cíleného oslovení potencionálních zákazníků. Vedle osobního prodeje se jedná o druhý nástroj komunikačního mixu, který využívá bezprostředních reakcí potencionálního zákazníka. Kotler55 přímý marketing definuje jako komunikaci „s pečlivě vybranými individuálními zákazníky, s cílem získat okamžitou odezvu“ a Pelsmacker56

dodává, že „se využívají média umožňující přímý kontakt, jako je například pošta, katalogy, telefonní kontakty nebo brožury“. Jedná se o přímé budování vztahů se zákazníkem jako individualitou, s cílem uspokojit jeho potřeby.57

2.3.5.1. Výhody přímého marketingu Přímý marketing jako nástroj komunikačního mixu má několik výhod, jak pro zákazníky, tak i pro podnik samotný. Zákazník profituje především díky jednoduchosti, rychlosti a pohodlnosti přímého marketingu. Objednávka produktů z domova přes internet nebo přes telefon přináší zákazníkovi určitý komfort. Webové stránky, e-mail či telefon umožňují díky neustálému přístupu okamžitou reakci na nabídku a její rychlé postoupení k vyřízení. Díky přímému kontaktu podniku se zákazníkem, je také zajištěno jeho soukromí a diskrétnost.

Výhodou nejen pro zákazníka, ale také pro podnik je možnost prezentace všech produktů, se kterými obchoduje. Internet jako interaktivní médium a zdroj neomezeného množství informací je příkladem komunikačního prostředku, který má všechny uvedené výhody. Je rychlý, pohodlný, diskrétní, s velkým množstvím informací nejen o produktech, ale také o značce, postupu výroby apod., které mohou být pro zákazníka důležité.

Další výhodou přímého marketingu pro podnik je možnost budování trvalejších vztahů se zákazníky. Kvalitní a propracovaná databáze zákazníků usnadňuje a zkvalitňuje možnosti oslovení, jak současných, tak i budoucích potencionálních spotřebitelů. Správu těchto databází vymezuje zákon o ochraně osobních údajů58. V současné době je u středně velkých a velkých podniků často využívána tzv. CRM databáze.

Přímý marketing díky používaným typům komunikačních prostředků patří mezi nejlevnější formy oslovení zákazníka. Důležitou výhodou pro podniky je možnost měření efektivnosti komunikace. Podnik má přesné údaje o tom, jakým zákazníkům a kdy a kam byla zaslána nabídka a může vyhodnotit, jaký měla efekt.

Nástroje přímého marketingu Díky zákaznické databázi lze oslovit zákazníky několika způsoby59: • Poštovní zásilka: o Adresná – cílená zásilka díky přesnému výběru skupiny zákazníků. o Neadresná – například pomocí České pošty, s. p. lze rozesílat letáky, reklamní tiskoviny, katalogy, mediální nosiče apod. od 40 kusů do domácností a 20 kusů do podniků.60 Těchto služeb využívají především podniky zabývající se prodejem spotřebního zboží, za účelem upozornění na různé výprodejní akce. Nevýhoda takovéhoto oslovení spočívá v obdržení nevyžádaných informací potencionálním zákazníkem. Jeho výhodou naopak je, že má nízkou nákladovost a dokáže oslovit zákazníka v místě bydliště, kde se podnik nachází. • Telemarketing – u neosobního kontaktu se často využívá telemarketingu neboli navázání kontaktu pomocí telefonu. Telemarketing jako spolehlivý, atraktivní, věcný a příjemný způsob oslovení zákazníka, může být dobrým nástrojem v rukou prodejců. Je Nástroje přímého marketingu Díky zákaznické databázi lze oslovit zákazníky několika způsoby59: • Poštovní zásilka: o Adresná – cílená zásilka díky přesnému výběru skupiny zákazníků. o Neadresná – například pomocí České pošty, s. p. lze rozesílat letáky, reklamní tiskoviny, katalogy, mediální nosiče apod. od 40 kusů do domácností a 20 kusů do podniků.60 Těchto služeb využívají především podniky zabývající se prodejem spotřebního zboží, za účelem upozornění na různé výprodejní akce. Nevýhoda takovéhoto oslovení spočívá v obdržení nevyžádaných informací potencionálním zákazníkem. Jeho výhodou naopak je, že má nízkou nákladovost a dokáže oslovit zákazníka v místě bydliště, kde se podnik nachází. • Telemarketing – u neosobního kontaktu se často využívá telemarketingu neboli navázání kontaktu pomocí telefonu. Telemarketing jako spolehlivý, atraktivní, věcný a příjemný způsob oslovení zákazníka, může být dobrým nástrojem v rukou prodejců. Je

 

MÁTE ZÁJEM O VÍCE INFORMACÍ ?

Pokud Vás zajímá toto téma a rádi by jste se dozvěděli více, kontaktujte nás:

   Email   

Nebo si rezervujte schůzku:

Schůzka 

Showcases

Background Image

Header Color

:

Content Color

: